Anti- ütopyanın yerçekimine yenilişi

credit by Sıdal Ergüder

İstanbul’un dip dibe yapıları arasında kaybolmaya yakın gökyüzüne bakarak dedi ki : İyiki yerçekimi var. Bir kötülük mıknatısı gibi bu distopyayı olabildiğince yerin dibinde tutuyor. Bize dilediğimiz gibi düş kurabileceğimiz tertemiz bir gökyüzü bırakıyor. Kuşlar Semazen gibi bir eli çatılarda diğeri göklerde, durmaksızın dönüyor. Yağmurları getiriyor. Onlar da gidince. Akşam oldu.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sıdal Ergüder’s story.