We hebben het afgelopen jaar in het geheim toegewerkt naar dit moment: vandaag lanceren we Blendle…
Alexander Klöpping
32226

Vind het wel een mooi initiatief (chapeau!) maar het voelt toch een beetje als €9,99 betalen voor een ‘Discover Daily’ a la Spotify, maar dan geen onbeperkte toegang tot alle muziek. Als het uiteindelijk neerkomt op 20 artikelen voor €0,30 per dag (oftewel 30x20=600 artikelen per maand, waar de meeste gebruikers waarschijnlijk niet aan komen) is onbeperkt toegang voor €9,99 dan niet haalbaar? Dan voorkom je die filterbubbel helemaal. Of ligt dat te gevoelig in uitgeversland? Of ben ik gewoon irritant-bijdehand? 🤓

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.