Suring Papel sa Simpleng Pangarap ni Arlan M. Camba

Nabanggit sa sanaysay na Simpleng Pangarap ni Arlan M. Camba na ani nga raw ng isang namayapang brodkaster na wala pang tao sa kasaysayan ang nagawang magkaroon ng diploma sa halos lahat ng larangan ng karunungan.

Palaging gutom ang mga tao sa bagong kaalaman. Walang kabusugan sa paghahanap ng kalinawan sa mga tanong na malabong maapuhap ang mga sagot. Kasabay ng pagtuklas sa mga problemang sangkatauhan din ang nagdulot, ang pagkumpol ng mga bagong diskubreng katalusang naghihintay lamang pakyawin ng mga tao at gawan muli ng bagong tanong na kailangang sagutin, suliraning mahirap resolbahin.

Walang kapaguran ang pag-aaral ng tao. Gaya na lamang sa Ekonomika, limitado o hindi sapat ang likas na yaman ng daigdig upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Gayon rin na hindi sapat ang kakaramput na kaalaman ng tao upang masagutan ang sandamukal na tanong nito sa kanyang isipan.

Matamo man ng kahit isa mang indibidwal sa mahigit pitong bilyong populasyon ng tao sa mundo ang lahat ng kurso, hindi pa rin masosulusyunan ang suliranin sa kagutuman. Mabundat man ang iyong isipan ng hindi masukat na karunungan, paano naman ang mga nasa likuran mong walang edukasyon at nanlilimos sa amos ng iilan. Makalap man ng iyong utak ang dapat nitong makalap, darating ang panahon na masasaid ang likas na yaman kasabay nang pagkalam ng sikmura ng buong mundo. Sa huli, maiiwan sa ere ang kahirapan bilang problemang binuo ng sangkatauhan na hindi mahanap-hanapan ng kasagutan sa kabila ng walang puknat na pag-aaral.

Mahirap maging busog sa kaalaman ng kahit anuman subalit gutom sa karunungan ng isyung kahirapan at kagutuman. Mahirap maging masyadong maalam sa lahat ng bagay kapag sikmura mo na ang kumalam.

http://mgasigawsakawalan.blogspot.com/2010/06/simpleng-pangarap.html?m=1