SIGNAL festival poprvé povede Karlínem

Romain Tardy — Future Ruins

Nejvýraznější novinkou letošního festivalu je nová trasa Karlín. Návštěvníkům festivalu představíme v této čtvrti pět instalací vytvořených v našich očích velmi progresivními autory na poli audiovizuálního umění.

Součástí této trasy bude 3D videomapping v Kasárnách Karlín s názvem Biofilms z dílny baskických Hotaru Visual Gurrilla, vycházející z konceptu využití mikroorganismů jako základu stavebních materiálů. Budovu Main Point Karlín oživí české umělecké seskupení Hyperbinary svou projekcí Wave. Čeští 3dsense návštěvníkům SIGNAL festivalu představí v prostorách Bar/áku svou instalaci EREBUS, inspirovanou gravitačním polem černé díry. V rámci Galerijní zóny, konkrétně v Hauch Gallery, bude návštěvníkům představena poněkud netradiční instalace švýcarského umělce Zimoun, vytvořená z motorů, vatových kuliček a kartonových krabic. Tato instalace bude v galerii k vidění ještě týden po skončení festivalu. Trasa skončí na Karlínském náměstí site-specific instalací Future Ruins od Romaina Tardyho, s jehož tvorbou jste se mohli setkat již v rámci druhého ročníku SIGNAL festivalu, kdy rozehrál videomappingem fasádu Paláce u Hybernů.

Umístěním těchto umělců a instalací do lokalit Karlína reflektujeme rys této čtvrti, která se v posledních letech stala nejrychleji rostoucí částí Prahy. Na Karlínském náměstí zároveň proběhne 11. října v 19 hodin slavností zahájení SIGNAL festivalu.

Like what you read? Give SIGNAL Festival a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.