ÖSEBİR (Özel Otomobil Servisleri Birliği Derneği) Başkanı Veli ŞAHİN; Özel servislerin OSEM belgesini almak istemeleri kendiliğinden gelişen bir süreç olmalıdır.

TSB’nin kurduğu OSEM Oto Yedek Parça ve Sertifikasyon Merkezi’nin sigorta ve otomotiv sektörüne katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz?
 
 
 
 
 
 OSEM sigorta şirketlerinin kuruduğu bir şirket. Bu arz bir yapılanmanın Avrupa da sigortalar tarafından yapıldığını biliyoruz. Yani bunun örnekleri var. O nedenle oluşumun sektöre katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Yedek parça ve servis kriterlerinin belirlenmesinde OSEM in olumlu katkıları olacağı şüphesiz. Sektörün içinden gelen yöneticilerin ve oluşturulan komitelerin kriter oluşturmada doğru işler yapacağı tüm piyasanın beklentisidir. Hasar onarımı yapan servislerin belli standartlara getirilmesi, belgelenmesi , eğitilmesi ve denetlenmesi tüm taraflara fayda getirir. Ayrıca hasar onarımında kullanılan orijinal ve eş değer parça tanımlarının doğru yapılarak belgelendirilmesi gerek üreticiler , gerekse sigorta şirketleri ve müşteriler tarafından istenen bir çalışmadır. Dolayısıyla OSEM in kuruluşunu ve çalışmalarını destekliyoruz.
 
 
 
 Sizce OSEM Oto Bakım ve Onarım merkezi Yeterlilik Belgelendirmesinin özel servisleri geliştirme yönünde ne tür faydaları olabilir?
 
 
 
 Özel servislerin belgelendirilmesi her açıdan olumlu olacaktır. servisler belgelendirilirken bir eğitimden geçecekler ve standartlara kavuşacaklar. Devamında denetlenmeleri sağlanacaktır. O nedenle kriter sahibi olan , eğitim desteği alan ve devamında denetlenen özel servisler kendilerini sürekli geliştirmiş olacaklardır. Bu tarz bir uygulama tabi ki olumlu sonuçlar verecektir. OSEM diğer belgelendirme kuruluşlarının yaptığı işleri kendi bünyesinde yaparak bir alternatif oluşturabilir. Ortaya olumlu anlamda bir rekabet çıkabilir. Bu durumdan sektör faydalanır ve ilerleme meydana gelir. Ancak burada dikkat edilesi gereken konuları da gözden kaçırmamak gerekir. Verilen hizmetin bir fark yaratması gerekir. Fiyatlandırmaların dikkatli yapılması ve sektörün gerçekleri göz ardı edilmemelidir. OSEM bir taraftan standart belirlerken bir taraftan da bu gibi konulara dikkat ederse başarılı olacaktır.
 
 
 
 
 
 Yetkili servis ile özel servis arasındaki rekabet konusunda ne düşünüyorsunuz? Osem belgesi bu anlamda sigorta şirketleri ile çalışmak açısından özel servisler için bir avantaj yaratır mı?
 
 
 
 Yetkili ve özel servisler arasındaki rekabet yıllardır devam eden bir süreçtir. Araçların hasar onarımlarında ve mekanik bakımlarında iki tarafa da yetecek kadar iş piyasada mevcuttur. O yüzden kendini geliştiren , belge sahibi olan özel servisler yetkili servisler standartlarına kavuşabilir. Burada küçük çaplı esnaflar bir miktar zarar görebilir. Çünkü kendisini yenileyen ve gelişen özel servisler sigorta ve filo şirketleri tarafından daha fazla tercih edileceklerdir. Gerek metrekare ve gerekse ekipman açısından kendini geliştiremeyen bazı özel servisler oluşumun dışında kalabilirler. Bu kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. Fakat OSEM belgesi ve benzeri belgelere sahip olan özel servisler yetkili servislerle daha kolay rekabet edebilirler. Sonuçta olacak olan budur.
 
 
 
 Osem belgesinin sigorta dışında da bir güven oluşturacağını düşünüyor musunuz?
 
 
 
 OSEM belgesi zamanla bireysel müşteriler tarafından da tanınabilir. Tüketiciler OSEM belgeli servisleri tercih edebilir. Bu OSEM in yapacağı çalışmaların tanıtımına ve kalitesine bağlı olacaktır . ayrıca özel servislerin OSEM i ne kadar tercih edeceği de bu anlamda önemlidir.
 
 
 
 Özel Servisler için OSEM belgelerinin tavsiye edilmesi için önerileriniz nelerdir, farklı önerileriniz olabilir mi?
 
 
 
 Özel servislerin OSEM belgesini almak istemeleri kendiliğinden gelişen bir süreç olmalıdır. Belge cazip hale getirilirse servisler de tercih edecektir. Bu konunun da iyi kurgulanması yine OSEM yönetimi tarafından yapılmalıdır. İyi tanıtım yapılmalı. Belgenin cazip hale getirilmesi sağlanmalıdır. OSEM in bir fark yaratması önemli bir öncelik olmalıdır.
 
 
 
 Yeni başlatılan çarpışmalı hasarların onarım yöntemlerine yönelik üretici standartlarında düzenlenen uygulamalı OSEM kaporta, boya onarımı eğitimleri için ne düşünüyorsunuz?
 
 
 
 OSEM bu konuda güzel bir girişim yaptı diyebilirim. Eğitim ve belgelendirme konusunda kendisine seçtiği çözüm ortakları sektörde söz sahibi firmalar. Bu nedenle verilen eğitimleri ve belgeleri doğru bir çalışma olarak görüyorum. Uygulamanın geliştirilerek yaygınlaşması faydalı olacaktır.

Click to Post

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.