Auto Life Center, Elazığ bayii hizmet vermeye başladı.

Auto Life Center’dan yapılan açıklama; ALC Elazığ Hayrlı Otomotiv’ in bayimiz olduğunu bildirmekten, mutluluk ve gurur duyuyoruz.
 ALC Servis Mobil Parça, Hasarlı Araç ve Mini Onarım Proseslerinde, Tam Anlamıyla Memnun Müşteri vizyonu ile hizmet kalitesini sunmaya başlamıştır.
 Erkan ÇINAR — Nevzat ELBASAN
 0 (424) 225–3636 elazig@alcservis.com
 Sanayi Sitesi 11. Sokak No 60 Elazığ

Click to Post

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.