Aydın SATICI, Sigorta Bilgi Merkezi Müdürlük görevinden ayrıldı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden yapılan açıklama;

 

 6 Aralık 2016 tarihi itibariyle Sayın Aydın Satıcı’nın karşılıklı anlayış ve görüş birliği çerçevesinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Müdürlüğü’nden ayrılmasına karar verilmiştir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu olarak, Sayın Satıcı’ya bugüne kadar gösterdiği çalışmalar için teşekkür eder, bundan sonra üstleneceği görevlerde başarılar dileriz.

 

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

 

 Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu

Click to Post

Like what you read? Give Sigorta Haber a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.