CEM PEKKUTLUCAN: Finansal Korku endeksinin bilinmeyen ilacı SİGORTA

Ekonomi yavaşladığında, satışlar düştüğünde, kârlar azaldığında, sabit maliyetler arttığında, işler istenildiği gibi gitmediğinde moraller bozulur, korku oluşur. Bu doğal bir reflekstir. Bu doğal refleks de sizi önlem almaya iter. Bütçe revizyonu, gerçekçi olmayan hedefler, maliyetlerin gözden geçirilmesi v.b. hareketler yükselen voltaji dengeleyen regülator gibi, korku endeksinizi azaltma önlemleridir. Ekonomi yavasladığında SİGORTA daha büyük harflere dönüşür. Sigortaya ise sadece bir maliyet olarak bakmak, bu tür günler için ateşle oynamak kadar tehlikeli olabilir. Tasarruf için gözardı edilen riskler, yakalanan büyük bir balığa değil, üstünüze gelen bir gemiye benzer. Sigorta Maliyetlerini kontrol etmekten çok, gözden kaçan risklerinize konsantre olmak yanlış bir algıyı düzeltmenizi sağlar.
 
 Korku endeksiniz yüksek iken daha fazla olmaması için bilmediklerinize gözlerinizi kapatmak da doğal ama yanlış bir reflekstir.
 
 Nasıl bildiğiniz önlemleri alarak korku endeksinizi düşürebiliyorsanız, bilmediklerinizle de yüzleşerek gercekleri görebilirsiniz.
 
 Bilgisizlik mutluluktur deyimi yanlıştır, sadece süreli şanstır, tâ ki karşılaşana kadar.
 
 Ne kadar korunduğunuzu gerçekten görebiliyor musunuz !
 
 Küçük bir tavsiye;
 
 Sigorta satın almak, eskisinin fotokopisi değildir. Sigorta her an canlı olmalıdır, Sizin gibi nefes alan, sizin gibi hareket eden, sizin gibi değişen…

CEM PEKKUTLUCAN

İcra kurulu baskani / ACP
 Kaynak

Click to Post

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.