Feridun Eyüpoğlu; Sigorta tavanı ve tahkim sorunu

Sigortasız adım atılmıyor artık.
 
 Hızla büyüyen sigorta sektörü her şeyimizi sigortalatma derdinde.
 
 Bir de adı üstünde zorunlu olanlar var.
 
 Bu anlamda gündemin sıcak bir maddesi…
 
 El yakan zorunlu trafik sigortası primlerine gelen tavan.
 
 Dün yürürlüğe giren tavan uygulamasını uzmanlara danıştık.
 
 Önceki sistemin değişmesi için yoğun çaba harcayan isimlerden…
 
 Türkiye Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Mesut Cemil Boyner…
 
 Yeni düzenlemenin makul ve mantıklı biçimde tasarlandığını vurguladı.
 
 “Yeni sistem makul ve gayet güzel düzenlenmiş.
 
 Yani teminatı veren devlet fiyatlama mekanizmasında da…
 
 Doğrudan taraf olarak öne çıkmakta.
 
 Ve serbest piyasa mantığıyla oluşan fahiş sigorta primlerine de dur denmiş olmakta.”
 
 Peki ya fiyatlama mekanizması nasıl?
 
 “İller bazındaki ayrışma doğru kurgulanmış.
 
 Seçilen tavanlar da piyasa değerleriyle uyumlu!
 
 Firmalar da rekabetçi bir fiyatlamayla daha sağlıklı bir işleyişi sağlayabilirler.”
 
 Ancak, Boyner’e göre yeni uygulamada hasar ve hasarsızlık anlamında oluşan bir suç ve ödül orantısızlığı var.
 
 “Örneğin kusurun kimde olduğuna bakılmaksızın oluşan hasar nedeniyle…
 
 Yüzde 50 zamlı bir prim sözkonusuyken…
 
 Aynı kategorideki zaman diliminde hasarsızlık halinde ödül sadece yüzde 15'lik indirimle karşımıza çıkıyor.
 
 Burada bir dengesizlik var.”
 
 Sigorta primlerinde büyük oranda doğru yola girildiğini belirten Boyner’in…
 
 Dikkat çektiği bir başka husus ise kaza sonrasındaki hasar tespitlerine ve uyuşmazlıklara dönük.
 
 Çünkü Mesut Cemil Boyner çeşitli yasal boşlukların adım adım doldurulmasına karşın…
 
 Hukuki süreçleri açısından kritik bir önemi olan tahkimin sağlıklı işletilemediğini savunuyor.
 
 “Mevcut uygulamada 4 temel yasal düzenlemeye uyulmuyor!
 
 Çünkü Sigorta Tahkim Komisyonu’ndaki yapılanma ve işleyiş sorunlu.
 
 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kununu gereği…
 
 Hazine bürokratları hakem veya bilirkişi olamazlar.
 
 Ancak, uygulamada öyle değil.
 
 Yani taraf durumda insanların hakemliği söz konusu!”
 
 Peki başka hangi yasal zorunluluklar var?
 
 “Sigorta şirketlerinde görevli personelin ve maaşlı avukatların hakemlik ve bilirkişilik yapması Türk Ticaret Kanunu’na göre yasaktır.
 
 Ve yine TTK’ya göre ticari illiyet bağı olan sigorta eksperlerinin tahkim hakemliği ve bilirkişiliği yapmaları yasaktır.
 
 Keza dışarıdan ücretli olarak sigorta şirketlerine hizmet veren avukatlar…
 
 Oluşan ticari illiyet bağları nedeniyle hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar”
 
 
 
 “Tarafsızlık bozuluyor”
 
 
 
 Peki şu anki uygulamada durum nasıl?
 
 “Yasal kriterlere aykırı olarak sigorta şirketleriyle bağı olanlar da…
 
 Hakem ya da bilirkişi olarak görev yapabiliyor.
 
 Bu durumdaysa tarafsızlık ilkesi sigorta şirketleri lehine bozulmakta.
 
 Ve vatandaşın hak kaybı ihtimali artmakta.”
 
 Bu durumda tahkimde kimler görev almalı?
 
 
 
 
 
 “Sigorta şirketleriyle ticari illiyet bağı olmayan sigorta eksperleri…
 
 İlgili mevzuata hakim olan avukatlar veya makine mühendisleri…
 
 Hakem veya bilirkişi sıfatıyla görevlendirilmelidir.
 
 Böylece yasa gereği tarafsızlık öne çıkar.”
 
 Boyner’in üstünde durduğu bir de para sınırı var!
 
 “Tahkim Komisyonu’nun verdiği kararlarda…
 
 5 bin liranın altındaki tutarlar için vatandaşın itiraz hakkı yok.
 
 Oysa bu en temel anayasal bir hak.
 
 Dolayısıyla bu alanda yeniden düzenlemeye gidilmeli”
 
 Tahkim Komisyonu’nca verilen kararların yüzde 85'inin…
 
 5 bin liranın altında olduğu dikkate alınırsa…
 
 Oluşabilecek hak kayıplarını da varın siz düşünün.
 
 Kaynak

Click to Post

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sigorta Haber’s story.