Kuigi Riina palus mul kirjutada meie tarkuselastest ehk siis kümnest lapsest, keda eestlased Mondo kaudu toetavad, siis mõtlesin, et pühendan selle postituse kõigile lastele, kes õpilaskodus elavad. Nad on kui suur sõbralik pere ja nagunii nad teevad kõike koos.

Õpilaskodus on umbes 70 last, tüdrukud elavad teisel korrusel ja nooremad poisid esimesel. 10 vanemat poissi elavad hoopis koolituskeskuse hoovis uues majas, sest teismelisi tüdrukuid ja poisse nad tahavad eraldi hoida. Ka saab Naw Kham poistel nii paremini silma peal hoida, et kurjad ahvatused küla peal neist eemale jääks. …


Šanide osariik on Birmas kõige suurem ja neil on veel suurem unistus oma lastele šanikeelset kooliharidust anda. Lashios tegutseb Shan Literacy and Culture Center ja selle juures väike muuseum. Mondo partner Sai Naw Kham ja tema juhitud CRED (Center for Rural Education Development) on asutanud 26 külakooli. Lapsed neis külades räägivad ainult šani keelt. Seega näevad nad vaimusilmas kakskeelset (šani-birma) haridust.


Detsembri lõpus tulid 40 õpetajat lähematest ja kaugematest šani küladest Nam Lani viiepäevasele koolitusele. Enamus mootorratastel, mõni üksik toodi autoga. Magasid õpilaskodus põrandal. Õpetajad olid kõik väga noored, kõige noorem 16, kõige vanem 24. Nad töötavad CREDi loodud algkoolides ja CRED maksab neile ka osa palgast.

Olin enne koolitust mõtlik, et mida neile õpetada ja kuidas. Teadsin, et nad inglise keelt ei oska ja õpetada tuleb tõlgi vahendusel. Siis aga tuli mul idee — teen nendega lihtsalt inglise keele tunnid ja näitan sellega oma metoodikat ja võtteid. Nii saavad nad tunda end nagu õpilased ja kõike omal nahal läbi proovida…


Tervitused Nam Lanist, Šani osariigist!

Minu esimene kuu vabatahtlikuna on möödas, kohaliku väikelinna ellu sisse elatud ja tunnen end siin juba koduselt. Tuttavaks on saanud tänavad ja rajad ja linnatagused riisipõllud. Kuigi kohalikega juttu puhuda ei saa, hüüan kõigile rõõmsalt „may sung khaa“ (tere šani keeles), mis toob pea alati üllatuse ja naeratuse inimeste näole.

Birma on mul meeles ja mõttes olnud aastaid, nii et kui juhtusin lugema Mondo kuulutust ja veel erialase tööga, siis saingi aru, et nüüd on minu kord. Kodus Eestis õpetan välismaalastele eesti keelt nii klassi ees kui ka Tallinna ülikooli veebikursusel, kirjutan ja kirjastan eesti…

Mall Pesti

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store