Na czym polega terapia rodzinna?
Joanna Piekarska
11

Film, który polecasz jest fenomenalny, był moment kiedy można było go obejrzeć za darmo na VOD. Niesamowite jest to, że “aktorki”, które w nim “zagrały” po prostu przyniosły swoje osobne doświadczenia życiowe (kobiety nie są ze sobą spokrewnione) na grunt tych sesji. Również polecam!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.