การเตรียมงานพิธีเปิด งานประชุมระดับนานาชาติ QS Totally Arts Summit (Art and Design) 2018

ภาพบรรยากาศการเตรียมงานและซ้อมการแสดงในพิธีเปิด

ภาพบรรยากาศการเตรียมงานและซ้อมการแสดงในพิธีเปิด งานประชุมระดับนานาชาติ QS Totally Arts Summit (Art and Design) 2018 ของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชานาฏยสังคีต ในการแสดงชุด “Sound of Siam” และการซ้อมแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชา jewelly design และ ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ที่จะจัดขึ้น ณ โรมแรม Milenium Hilton Bangkok ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ช่องทางการติดตามงาน QS Totally Arts Summit (Art and Design) 2018

Facebook : Silpakorn Public Relations (https://web.facebook.com/PR.Silpakorn/)

Instagram : SilpakornPR

Twitter : SilpakornPR