Χαράλαμπος Μαραπίδης
Χαράλαμπος Μαραπίδης

Χαράλαμπος Μαραπίδης

Self-made software engineer and entrepreneur, with expertise on Ruby on Rails but also knowledgeable on HTML, CSS, JavaScript. Also personal development junkie.