Image for post
Image for post

Eestis on postiindeksina (ehk sihtnumbrina) kasutusel viiekohaline numbritest koosnev kombinatsioon.

Neile kombinatsioonidele vastavad kindlad piirkonnad. Suuremates linnades näitab sihtnumber linna ja postkontori tähist teeninduspiirkonna järgi, maapiirkondades aga tähistab teeninduspiirkonna regiooni ja postkontorit enamasti omavalitsusüksuste piire arvestavalt.

Sihtnunbrid lihtsustavad postitöötlust postkontoris kus kirju sorteeritakse adressaatidele kirjade ja pakkide edasi saatmiseks.

Vaata ka Postiindeksid


Miks Bruce Willist ei kutsutud Titanicu peaossa?
Ta oleks filmi lõpuks kõik reisijad ja laeva ära päästnud.

Blondiin tellis pitsa.
“Kas lõikan kuueks või kaheksaks tükiks?”
“Kuueks, ma pean dieeti.”

Politsei peatab auto ja tunneb huvi miks ikka veel talvekummid autol all, mai kuu käes juba?
Blondiin: “Tead, suvi pole veel alanud, aga Eestis kevadkumme ei müüda!”

Hullud mängivad hullumajas sõda. Üks virutab teisele kaikaga pähe.
Ehmunud valvearst küsib: “Kas sul tõesti valus ei ole?”
“Ei,” vastab löödu, “ma olen ju tankis!”

Juku on koolis ja on emakeele tund.
Õpetaja loeb lastele lindudes: “Ja siis tuli linnuema ja andis oma poegadele süüa.”
Seepeale kihistas Juku naerda. …


Jõulud on juba ukse ees aga kas sul on selged juba salmid? Või sul polegi veel salmi mida selgeks õppida? Pistik aitab sind!

Jõululuuletused

Image for post
Image for post

Silver Muru

WordPressi kodulehe tegemine, e-poed ja seotud teenused

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store