Need vanad Tallinna pildid (ja videod)

Ajajärk Tallinna loomisest kuni Nõukogude aja lõpuni võib lugeda juba omadussõna “vana” alla loetavaks — kõik sellest edasi on veel liiga uus, et sellist hinnangut sellele anda hetkeseisul.

Millal on tehtud reaalselt esimene foto Tallinnast? Hetkel kuskilt ühtegi viidet selle kohta leida ei suutnud veel.

Miks Tallinn? Ka need kellele Tallinn ei meeldi peavad tunnistama, et Eesti mõistes on Tallinn metropol — siin elab juba pea kolmandik eestimaalastest, sest Tallinna elanike arv ületas 440 000 piiri.

Need vanad Tallinna pildid

Alustame siis põhiteemaga — Tallinna piltidega. Eelkõige toon allpool ära erinevaid viiteid fotokogudele ja veebilehtedele mis fotosid sisaldavad.

Tallinna Linnaarhiiv

Alates novembrist 2011 on Tallinna Linnaarhiivi fotokoguga võimalik veebipõhiselt tutvuda üleriikliku arhiivide fotode infosüsteemi -Rahvusarhiivi infosüsteemi FOTIS vahendusel.

FOTIS on kättesaadav veebiaadressil www.ra.ee/fotis.

Tallinna Linnaarhiivi fotokogus on hetkel üle 7000 foto, sealhulgas mõned haruldased Tallinna vaated 19. sajandist ja 20. sajandi algusest.

The Tallinn Collector

Fotoblog rootsist pärit autori sulest. Sisaldab nõukogudeaegseid, eelkõige turismisektoriga seotud reisifotosid Tallinnast. Inglise keeles.

www.thetallinncollector.com

Jaak Juske

on Eesti poliitik ja ajaloolane, Tallinna linnavolikogu, Põhja-Tallinna halduskogu, erakonna volikogu ja Tallinna piirkonna juhatuse liige ning Põhja-Tallinna osakonna esimees. Kuulub Sotsiaaldemokraatliku erakonda.

Tegemist ajaveebiga kus lisaks fotomaterjalile hulga huvitavad ajalooteemalist lugemist ja ülevaateid Tallinna erinevatest ajajärkudest (lisaks ülejäänud Eesti alasele infole).

jaakjuske.blogspot.com.ee

Fuck Yeah, Tallinn!

Fotosein mis pühendatud Tallinnale, uued ja vanad pildid linnast.

fuckyeahtallinn.tumblr.com

… ja videod

Värvivideo 1930. aasta Tallinnast

Dokumentaalfilm Lasnamäes ehitusloost, 1985. aastast


Originally published at www.silvermuru.ee on March 12, 2016.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.