sima dentclinic
sima dentclinic

sima dentclinic

ارتودنسی تنها برای زیباسازی دندان ها نیست بخش مهمی ازاین درمان زیبایی رابه صورت باز می گردانددردرجه اول به بیمارکمک می کند تا گاززدن وجویدن رابه درستی انجام دهد