największy wróg — kobieta.
Paula Ratajczak
102

Naprawdę ciekawy punkt widzenia. Skłania do refleksji, ale rownież uświadamia, że nie możemy Wam pomóc. Jedyną drogą do poprawy, jest zmiana waszego myślenia, które prawdopodobnie zmieni się z czasem. Emancypacja kobiet wciąż trwa, dochodzimy do momentu, w którym w ludzkim postrzeganiu kobieta i mężczyzna są sobie równi. Pewnie potrzeba jeszcze kilku lat, aby w zupełności zmienił się sposób myślenia o roli kobiet. Wydaje mi się, że kiedy społeczeństwo zaakceptuje w pełni inny obraz kobiety, Wasze podejście rownież sie zmieni. Jeśli możemy w tym jakoś pomóc, to poproszę o radę.