prawdziwe i nieprawdziwe kobiety.
Paula Ratajczak
112

OK, to co teraz napiszę zabrzmi jak typowy komentarz blogowy, ale jednak. Odkryłem dzisiaj Twojego bloga i, muszę przyznać, bardzo miło się czyta. Nie boisz się wyrażać tego, co myślisz, nie obijasz w bawełnę, słowa wydają się prawdziwe. Dam follow, warto.

Like what you read? Give Szymon a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.