Where to go… before or after hangover!

Noting brings people together like good food!

Искам да обърна специално внимание на всички тези моменти преди повреме и след уикенда, които ни карат да се замисляме усилено … какво точно е подходящо да си хапнем в този момент. Буум бургерите винаги са били фаворите ми сред бургерите и често след тежка вечер, те са единственото, което ми се хапва….но фокусът, който ме накара да пиша за Буум, учудващо не беше бургерът.


Boom! Burgers, Цар Освободител 12

Новото ми любимо нещо със сигурност е салатата, която този месец включиха в менюто си. Както и да го погледна тя има почти всичко, което обожавам, а именно бекон, авокадо, синьо сирене, чери доматки и перфектни пилешки филенца. Бомба от любими вкусове, която може да изтрие главоболието или да го предотврати. 😄 (винаги може да вземете или поръчате за вкъщи)


Boom! Burgers, ул. Карниградска 15

Главното в заведението винаги са били бургерите, които повечето от нас обожават. Моят фаворит е класическият чийзбургер със синьо сирене.



Ако пък решите да пиинете нещо, заведението на жълтите павета (много близо до градинката Кристал)предлага и толкова вкусни коктейли!

И двете заведения се намират в центъра, което ги прави много удобни – както през седмицата, така и през натоварения уиикенд. 🍸🌸

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.