Where to go… Sofia restaurant week 2017 !

Your diet is a bank account. Good food choices are good investments.

Тази седмица се проведе прекрасната инициатива София restaurant week! В нея взимат участие 25 ресторанта от цяла София. Те изготвят специално тристепенно меню, което се предлага на цената от 25 лева. В сайта са публикувани всичките менюта, плюс тези, които заведенията са предлагали миналата година. След като подробно ги разгледах – избрах Клуб Пушкин. Защото мислех да отида там и преди, а и защото менюто, което предлагаха ми се стори интересно и все с неща, които обичам (патешко магре и лимонов тарт)🌸.

Предястието включваше Фое гра с хлебчета и сладко. На вкус признавам, че не ми хареса, а от презентацията не бях впечатлена.

Обстановката в ресторанта е доста специфична и леко старомодна, но пък обслужването беше много добро. Персоналът е много любезен, но вкусът на храната не съответства на очакванията, които създават.

Основното ястие беше поднесено приятно, но отново вкусът леко ме разочарова. И накрая десертът… за него ще ви оставя да прецените сами : (

Въпреки всичко съм доволна, че опитах някой нов за мен ресторант. Изненадана съм, че все още има места, които поддържат високи цени, а храната е на много далечно ниво от съвременните заведения, в които може да хапнеш страхотна кухня, която е поднесена по модерен начин.

Продължавам напред с опитването на нови неща и се радвам, че съществуват инициативи, които те карат да излезеш от любимите и познати рамки и да отидеш на нови територии 🌸

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.