Havarijné poistenie oceníte obzvlášť pri ceste do zahraničia

Dopravná nehoda je asi to posledné, na čo väčšina motoristov myslí pred plánovaním svojej vysnívanej dovolenky alebo zahraničnej cesty. Sama patrím k skôr optimistickejšie zmýšľajúcim ľuďom, no naposledy sa mi takýto prístup veľmi nevyplatil. Absencia havarijného poistenia mi totiž poriadne skomplikovala vysnívanú dovolenku a riešenie dôsledkov nehody v zahraničí ma tak stálo nemalé financie.

Veci spojené s oddychom a relaxom si chce asi málokto kaziť predstavou možného výskytu akýchkoľvek nepríjemností. Ak však ide o cestu do zahraničia, obozretnosť nie je vôbec na škodu. Havária na zahraničnej ceste je obzvlášť nepríjemná, najmä, keď neviete, ako pri nej postupovať. Vlastná skúsenosť s nehodou ma taktiež naučila, že investícia do havarijného poistenia určite nie je zbytočným luxusom.

Môže sa to stať naozaj každému

Nehoda či havária znamená pre každého motoristu nočnú moru. Týka sa to všetkých vodičov bez ohľadu na to, či jazdia viac alebo menej opatrne a dodržujú predpisy. Považujem sa za skúseného a predvídavého vodiča. Pred plánovanou cestou do Chorvátska som opatrenia súvisiace s možným výskytom havárie vôbec neriešila.

No ako to už v reálnom živote chodí, stalo sa. Stačil len malý okamih mojej nepozornosti, kedy som pri odbočovaní na hlavnú cestu nedala prednosť protiidúcemu vozidlu, a nasledoval nepríjemný stret môjho auta s iným. Či už to bolo spôsobené mojou únavou z cesty, hlučnou posádkou auta alebo zaujatím vlastnými myšlienkami, nič nemenilo na skutočnosti, že vinníkom tejto menšej kolízie som bola ja. Moje vodičské sebavedomie a rozvaha boli v danej situácii značne podkopané.

Mať uzavreté iba PZP pri ceste do zahraničia nestačí

Keďže som nebola na podobnú situáciu pripravená, zažívala som dvojnásobný stres. Napriek nepriaznivým okolnostiam som sa snažila zachovať pokoj a rozvahu. Našťastie som mala uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP) a pri sebe zelenú kartu. No vedela som, že to mi na pokrytie všetkých následkov dopravnej kolízie v zahraničí, ktorej som bola priamou účastníčkou, stačiť nebude.

Poistenie totiž zahŕňalo iba škody, ktoré som svojím autom pri dopravnej kolízii spôsobila druhému účastníkovi. Škoda na mojom vozidle tak mala byť pokrytá z havarijného poistenia, ktoré je dobrovoľnou formou poistenia. Samozrejme za predpokladu, že by som ho mala uzavreté, čo sa mi v danej situácii vypomstilo.

Absencia havarijného poistenia ma vyšla poriadne draho

Veľkým šťastím v nešťastí bolo, že následky tejto bočnej zrážky dvoch vozidiel sa zaobišli bez ujmy na zdraví jej účastníkov. Materiálne škody však neboli úplne zanedbateľné. Na oboch stranách išlo o preliačené plechy, rozbité predné svetlá a ďalšie drobnejšie poškodenia. Napriek tomu, že som bola v prvom rade vďačná za to, že sa nikomu nič nestalo. V praxi to znamenalo, že úhrada materiálnych škôd na mojom aute bude len v mojej vlastnej réžii. Nuž, za chyby sa pyká!

A tak som za moju poslednú dovolenku pri slovenskom mori zaplatila porovnateľnú sumu, ako by išlo o štrnásťdňový all inclusive pobyt pre 3 osoby v oveľa exotickejšej destinácii kdesi na opačnej strane zemegule. Teraz už viem, že vhodne nastavené havarijné poistenie by malo byť pre každého motoristu samozrejmosťou za predpokladu, že nechce v podobnej situácii siahnuť až na dno svojich finančných rezerv. Dvojnásobne to platí pri ceste autom do zahraničia.

Prečo je havarijné poistenie dobré?

Havarijné poistenie pokrýva škody spôsobené na vašom vozidle spôsobené vlastným zavinením, ako aj náklady súvisiace s nehodou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Určite ho oceníte:

 • v prípade havárie vozidla;
 • pri krádeži celého vozidla alebo jeho častí;
 • pri živelných udalostiach, ako napr. padnutie stromu, úder blesku, krupobitie, požiar, povodeň a pod.;
 • pri poškodení vozidla vlámaním alebo vandalizmom;
 • pri poškodení čelného skla alebo iných skiel;
 • pri poškodení batožiny nachádzajúcej sa v aute alebo jej ukradnutím;
 • pri prípadnom úraze alebo trvalom dôsledku úrazu spôsobeným haváriou;
 • v rámci možnosti rozšíreného výberu asistenčných služieb (právne služby a iné).

Buďte pripravení aj na najhoršie situácie

Nečakaná udalosť v podobe dopravnej nehody vás môže okrem potešenia z oddychu na dovolenke pripraviť aj o celoročné úspory. Určite netreba nič podceniť a ešte pred samotnou cestou do zahraničia je dobré, ak sa oboznámite s dopravnými predpismi a osobitosťami v legislatívnej oblasti vašej cieľovej krajiny.

V každom štáte totiž platia iné zákony, preto je v prvom rade havarijné poistenie aj mimo územia Slovenskej republiky nevyhnutným zabezpečením pred prípadnými problémami. Veľmi užitočné je aj cestovné poistenie pre prípad úrazu osôb a podobných nepríjemností.

Na moje veľké šťastie, môj priateľ a spolucestujúci bol pripravený aj na ten horší scenár, a tak mi radil, čo treba robiť. Na základe tejto, pre mňa trpkej skúsenosti viem, aké je nesmierne dôležité byť už vopred pripravený na akúkoľvek situáciu.

Ako reagovať v prípade nehody v zahraničí?

 1. Ako prvé zistite, či nedošlo k zraneniu osôb. V prípade potreby im poskytnite prvú pomoc. Ihneď privolajte záchrannú službu.
 2. Zabezpečte miesto nehody v zmysle pravidiel platných v príslušnej krajine.
 3. Zdokumentujte rozsah škôd na vozidle alebo vozidlách niekoľkými fotografiami.
 4. Volajte miestnu políciu.
 5. Kontaktujte aj svoju poisťovňu prostredníctvom asistenčnej služby.
 6. Vyplňte a podpíšte s účastníkom nehody tlačivo „Medzinárodný záznam o nehode“. Nepodpisujte záznam, ak mu nerozumiete a požiadajte o tlmočníka.
 7. Polícii podrobne vysvetlite priebeh a okolnosti nehody.
 8. Zaznačte si kontaktné údaje policajného útvaru, ktorý nehodu šetril a od polície žiadajte aj potvrdenie o nehode.
 9. Do 30 dní od vzniku dopravnej nehody písomne oznámte túto skutočnosť svojej poisťovni aj s príslušnou dokumentáciou.