Tipy pre mladých, ako byť finančne samostatní

Image for post
Image for post

Na to, aby mohli tínedžeri spravovať svoje vlastné financie, už nemusia čakať do osemnástych narodenín. Väčšina bánk ponúka mladým ľudom možnosť založiť si účet a prevziať tak plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia ohľadom vlastných financií a dokázať tak všetkým, že sú finančne gramotní a zodpovední. Ak máte doma pubertiakov, prečítajte si týchto pár dobre mienených rád.

Osobný účet pre mladých je určený pre všetkých pod hranicou dospelosti pod hranicou dospelosti, no majú dovŕšených aspoň 15 rokov. Kým počas štúdia na základnej škole o väčšine výdavkov, či už pre osobné potreby alebo o iných finančných prostriedkoch potrebných pre štúdium, rozhodujú rodičia, prechodom na strednú školu sa dospievajúci stávajú trestne zodpovední. Prečo im teda nedať aj právo rozhodovať o financiách?

Ako si vybrať správnu banku?

Každý nad 15 rokov má právo zriadiť si svoj bankový účet, ak banka takúto možnosť ponúka. K žiadosti o zriadenie bankového účtu pre mladých stačí občiansky preukaz. Dnes sa dá takáto žiadosť vybaviť aj elektronicky prostredníctvom online formulára. Nie teda potrebné vychádzať z domu a ísť osobne na kamennú pobočku. Zmluvu je možné podpísať vtedy, keď ju prinesie kuriér na vopred zadanú korešpondenčnú adresu.

Väčšina účtov pre mladých býva bez akýchkoľvek poplatkov a v rámci balíka služieb k účtu je možné získať napríklad určitý počet výberov peňazí z bankomatu, platbu kartou a využívanie internet bankingu zadarmo.

Do svojho mobilného telefónu si žiadateľ o účet pre mladých môže nainštalovať mobilnú aplikáciu. Jej prostredníctvom potom môže vykonávať platby aj na mobilné čísla bez toho, aby poznal číslo účtu príjemcu.

Technológie zbližujú a uľahčujú transakcie, no aj tak je aj tak je potrebné byť obozretní. Odporúčame v internet bankingu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie pravidelne kontrolovať zostatok na účte. Len tak je možné zistiť, či sa do bankového účtu niekto nenabúral. Platí to najmä vtedy, ak sa k bankovému účtu majiteľ prihlasuje cez otvorenú WiFi sieť. Toto by však v prípade bankových transakcií malo byť absolútne tabu.

Užitočné rady pre mladých ohľadom financií

Len založením účtu sa ešte nikto nestal finančne gramotným. V oblasti financií je potrebné vzdelávať sa celý život a v prípade nováčikov, ktorí do sveta financií len prenikajú, odporúčame nechať si poradiť od starších a skúsenejších. Rozumieme, že dostávať rady od dospelých môže byť otrava (najmä ak ide o rodičov), ale netreba sa obmedzovať len na nich.

Mnohé bankové inštitúcie alebo odborníci v oblasti finančníctva poskytujú finančné rady mladým ľuďom. Získať prehľad o trhu a vzdelávať sa dá aj čítaním rôznych článkov na internete.

1. Šetrnosť

Vreckové alebo peniaze z brigády nie je potrebné minúť ihneď. Síce sa hovorí, že prvá výplata by sa mala minúť do posledného centa, je však na mieste položiť si otázku, či kúpa nejakej veci je skutočne nevyhnutná a pre život podstatná. Čím skôr sa tínedžeri naučia odolávať pokušeniu utrácať peniaze len tak na hlúposti a rozumne hospodáriť, tým skôr dosiahnu spokojnosť so sebou samým. Úspory sa dajú využiť aj rozumnejšie ako na materiálne statky. Napríklad je výhodné si ich odložiť a neutrácať z rozmaru.

2. Sporenie

K osobnému účtu je možnosť otvoriť si aj sporiace konto, ktoré sa dá využívať na dlhodobé odkladanie zvyšných financií. Aj keď neminúť všetky peniaze z účtu môže byť spočiatku ťažké, časom si človek uvedomí, že ak sa peniaze na sporiacom účte akumulujú, neskôr prídu vhod na neočakávané výdavky alebo splnenie svojho veľkého sna.

3. Finančné miery 10:20:30:40

“Čo sa naučíte za mlada, v starobe akoby ste našli.” Výborné slovenské porekadlo, ktoré platí aj v oblasti financií. Kľúč k týmto číslam je nasledujúci: 10 % z mesačného príjmu by si mal človek odložiť bokom, 20 % by mal ušetriť na dôchodok (áno, vek nehrá v tomto prípade úlohu). Na splatenie dlhov by malo odísť 30 % z príjmu a minúť na svoje bežné potreby sa odporúča 40 % zárobku.

Rady na záver

Pri výbere banky je osožné preštudovať si na internete ich všeobecné podmienky, porovnať si jednotlivé balíky služieb viacerých bankových inštitúcií a až potom si vybrať ten správny bankový.

Neoceniteľná je pomoc rodičov a najmä záujem naučiť sa naučiť narábať s peniazmi čo najefektívnejšie. V budúcnosti to rozhodne príde vhod.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store