Simon Montford

Simon Montford hasn't written any stories yet.

Simon Montford

Simon Montford

#InternetofThings #IoT #SmartHome #Drones #AI #Robotics #web3iot. Nothing to see here. Head over to: about.me/simonmontford or www.web3iot.com