Gezocht: Gitarist voor Pop-coverband

Na een zoektocht naar de ideale bassist (die we hebben overbrugd met onze doublure, merci Alain 🙌) hebben we hem gevonden in onze eigen gitarist, die besluit z’n oude liefde weer op te pikken. Zodus hebben we een open positie op Gitaar, in een fijne coverband met 3 vrouwen en 3 mannen. (check www.simonsix.be voor meer info)

Wat zoeken we exact?

-Je speelt met plezier een heleboel stijlen.
-Je doet het voor ’t plezier. We betalen periodiek uit, met wat we verdienen per optreden, maar geld mag geen drijfveer zijn.
-Je kan wekelijks repeteren (in Lochristi)
-Je houdt van een frisse gitaarlijn. Een funky lijntje hier, een reggae akkoordje aldaar en een rifke daar tussenin. Je hoort een nummer en welke lijnen en akkoorden je moet spelen.
-We spelen gemiddeld 2 optredens per maand, wat meer in de zomer, wat minder in de winter.
-Kan je vocaal ook uit de voeten? Dan verdien je 3 bonuspunten!

Wat spelen wij?

Over ’t algemeen draaien we enkele nummers in de mix tot één medley. We beperken ons niet tot één genre of één decennium, zolang muziek dansbaar is, wij ze leuk vinden en ze niet door elke andere coverband op ’t Groentemarktje gespeeld worden ;)

Ken je iemand of ben jij de persoon die we zoeken? Laat dan zeker iets weten via onze Facebook pagina, simonsixband@gmail.com of een gele briefkaart. Positie in te vullen asap.
Bij je kandidatuur is het alvast handig om even te vermelden waarom je de ideale persoon bent.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.