Simon Vieira

Simon Vieira

Co-founder @ MixMob.io. 15 years in tech. Award-winning design leader. Worked with EA, LEGO, Microsoft & Disney.