Kaymaz Tabanlı Yollukların Taban Kaplaması Neden Yumuşak Olmalı?

Kaymaz yolluk modelleri araştırırken farklı özellikleri olan bir ürün hakkında bilgi aradığınızı bilmeniz size kaliteli bir kaymaz halı seçmede yardımcı olacaktır.

Bu konudaki hususlardan birisi de kaymaz taban malzemesinin esnek ve yumuşak olması gerekliliğidir. Neden bu şekilde olmalı? Kaymaz taban malzemesi ister PVC olsun isterse jel veya lateks olarak adlandırılan taban olsun gerekli işlemler usulüne göre yapılmadan satışa sunulduğunda istenilen performansı sağlayamaz. İşte alt yüzeyin yumuşak olması sağlıklı işlemlerin sonucudur ve maksimum kaymazlık için gereklidir. Sert Kaymaz tabanlar yüzeye tutunamaz ve sadece etikette kaymaz olmaktan öte geçemez. Sertleşmiş bir vantuzun cama tutunamadığı gibi sert kaymaz tabanda istediğiniz sonucu veremez.

Bu sebeple maksimum tutunma yüzeyi sağlayan PVC noktalama en iyi performansı sağlar ki PVC kaplama da bahsettiğim gibi yumuşak olmalı ve yüzeye tutunmalıdır. Kaymaz yolluk ve halı modelleri alırken küçük bir parçayı cam yüzeyde deneyerek ne kadar kaliteli bir kaymaz tabana sahip bir ürüne baktığınızı test edebilirsiniz. Pvc Tabanlı Kaymaz yollukta akrilik kalitesini sunan Roseland Halı bu hususa dikkat eden bir üretim felsefesi ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Like what you read? Give Simu Lacrux a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.