5 букв, починається на “л”

Автор: “Я сьогодні вперше спробував рахат-лукум. Це дуже смачно”. 
Читач: “ Ви серйозно вимагаєте від нас, щоб ми їли лайно? Ми не будемо цього робити!”
Автор: “З чого ви це взяли? Там навіть і слова такого не було”.
Читач: “ Як? А оце “лукум”? На “л” починається, 5 букв. Це явно натяк на лайно. Ми його їсти не будемо”. 
Автор: “Добре, якщо ви вважаєте, що лукум означає лайно, не їжте його”.
Читач: “Але ж ви щойно вимагали від нас, щоб ми його їли”.
Автор: “Де? Де я цього вимагав?”
Читач: “Ви промовили слово лукум”.
Автор: “І ще рахат”.
Читач: “Це ви спеціально зробили, щоб нам задурити голову! Так от. Там 5 букв, на л починається. Це лайно. Ми його їсти не будемо”.
Автор: “Так і не їжте! Я тут до чого?!”
Читач: “Бо ви щойно намагалися нагодувати нас лайном. Таємно. Під виглядом огидних маніпуляцій! Балабол! Все, ми вас викрили! Наступного разу дамо вам по морді!”

Like what you read? Give Oleg Shynkarenko a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.