بی شرافتی از نوع سیروس ملکوتی

بی شرافتی از نوع سیروس ملکوتی و تجزیه طلبان تروریست پان کرد امروز سیروس ملکوتی از حامیان تجزیه ایران اخباری دروغ را که توسط خانوم و.آ بدستش رسیده است در مورد “عرفان قانعی فرد” منتشر کرده است.. همگان می دانند اینجانب از نظر شخصیتی قبلا در مورد عرفان قانعی فرد افشاگری کردم ولی مشکل اینجانب با عرفان قانعی فرد شخصی بود و هیچ ربطی به مواضع سیاسی ایشان نداشته است و اکنون وجدانم به من حکم می کند در شرایطی که ناجوانمردانه و به دروغ فاحشگانی همچون سیروس ملکوتی و دیگر تجزیه طلبان پان کرد به وی حمله می کنند از او دفاع نمایم.. عرفان قانعی فرد از طریق مرز مکزیک به صورت قاچاقی وارد خاک آمریکا شده است و به خاطر ورود غیر قانونی از سوم مارس در بازداشت به سر می برد و اکنون برای وی وکیل گرفته شده است و بزودی احتمالا آزاد شود. در این میان شخصی بیمار به نام سیروس ملکوتی که تمامی مخاطبانش تجزیه طلبان تروریست پان کرد می باشند امروز از سوی یکی از دوستانش به نام خانوم و.آ می نویسید: (در عکس بخوانید) از آنجایی که اینجانب با آن شخصی که سیروس ملکوتیمدعی شده است 200 چمدان عرفان برایش فرستاده آشنا هستم و نام ایشان ب.ت می باشد، دقایقی پیش گفتگو کردم و ایشان گفتند: “نخست 20 چمدان نبوده است دوم عرفان زمانی که در مکزیک بوده با من تماس گرفته است و بابت ورود غیر قانونی بازداشت شده است و سوم چمدان ها را به جایی تحویل نداده و نخواهم داد و چهارم وکیل عرفان دارد تلاش می کند تا وی بزودی آزاد شود و تنها مشکل عرفان در خاک آمریکا حضور غیر قانونی از مرز مکزیک می باشد” حالا ازسیروس ملکوتی و دوستان تجزیه طلب تروریستش می پرسم بر پایه کدام سند شما نوشته اید، عرفان قانعی فرد جاسوس جمهوری اسلامی است؟ آقای ملکوتی نگاهی گذرا به لایک کنندگان تجزیه طلب شما کافیست تا هر ایرانی آزاده متوجه شود شما دارای چه شخصیت شوم و پلیدی می باشید. پانوشت: اشاره می کنم اگر فردایی هم ثابت شود عرفان قانعی فرد جاسوس جمهوری اسلامی هم باشد، سگش شرف دارد به تجزیه طلبان تروریست وابسته به عربستان