سیروس ملکوتی ، نامردی از جنس توهم

دروغ سرایی های سیروس ملکوتی و تجزیه طلبان تروریست پان کرد علیه عرفان قانعی فرد_رودست ” لازم دانستم در شرایطی که دشمنان وجودی ایران علیه فعالیت های درست سیاسی عرفان قانعی فرد دروغ سرایی می کنند واکنشی در خور نشان دهم.. امیدوارم این برنامه باعث بالا رفتن فرهنگ فعالین ملی گرا شود و اگر مانند من با شخصی مشکل شخصی دارند، سر مواضع ملی مشکلات شخصی را فراموش کنند، و از یک فرد ملی هر چند بر خلاف میلشان در برابر دشمنان ایران دفاع نمایند.. در این برنامه به شما نشان میدهم چگونه تروریستهای فدایی خلق در قالب فعالیت حقوق بشری همچون فرد معلول الحالی به نام “سیروس ملکوتی” آگاهنه و با موذی گری شایعه سازی می کند و در راستای جنگ های قومیتی فعالیت می کند… عزیزان صدای من با اشتراک گذاری شما باعث تاثیر گسترده شده است بنابراین نقش خودتان را برای مبارزه با دشمنان وجودی ایران با اشتراک گذاری برنامه ها ایفا کنید