Dijital Pazarlama ve Reklam Ajansı GPositive

G+ Positive bir reklam ajansı, bir fikir şirketidir. Yaptığı işlerle hem yaratıcılık, hem medya, hem de internet alanında birçok müşterilerine özgün farklılıklar sunar.

G+ Positive markalar için strateji kurar, onları hem masaüstü yayıncılıkta hem de dijital alanda ünlü yapacak fikirler bulur. Ayağı yere basmayan fikirler değilde; işe yarayan, becerilebilir ilginçlikte fikirler bulur. Bulduğu fikirleri hayata geçirmek adına her türlü prodüksiyonu kendi yapar.

2008’den bu yana birçok firma ile birlikte çalıştık. Öğrendik ki; bir firma reklamsız büyüyemez ve rekabet edemez. İş reklam yapmakla kalmıyor, doğru reklamı doğru mecrada kullanmak da önemli. Biz hepsini tecrübe ederek ajansımızı ve kendimizi geliştirdik. Şimdi de büyümek isteyen firmaların yanında olarak tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız.

Firmanın web sayfasına http://www.gpositiveajans.com/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Site Destek’s story.