มุมมองส่วนตัวในฐานะ user คิดว่า hamburger menu เหมาะที่จะใช้ใน application มากกว่า ใน web อ่ะค่ะ
tle•aha
1

เห็นด้วยครับ มีกลายเว็บนำ hamburger menu มาใช้แต่เหมือนคนจะหาทางใช้ไม่ค่อยเจอ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Geng Sittipong S.’s story.