MicroPython การใช้งานในโหมด Interactive

ก่อนจะกล่าวถึงเรื่อง GPIO ในตอนต่อไปขอย้อนมากล่าวถึงเรื่องการใช้งาน MicroPython ในโหมด Interactive กันเล็กน้อยเพราะว่ามันจะมีคีย์ลับเล็ก ๆ น้อย ๆ

ในบางครั้งในการพิมพ์ code แบบสด ๆ อาจจะจำพวก attribute หรือชื่อของ method ไม่ได้จะไปเปิดหาจาก document ก็จะช้าเกินไป ในโหมด Interactive ถ้าเรากด dot (.) เพื่อที่จะเรียก attribute หรือชื่อของ method ให้กดปุ่ม TAB ที่หน้า console ก็จะแสดงรายชื่อ attribute หรือชื่อของ method ให้เราเห็น หรือ พิมพ์แค่บางส่วนแล้วกดปุ่ม TAB ถ้าตรงกับชื้อ attribute หรือชื่อของ method ก็จะทำการเรียกมาให้อัตโนมัติ ทำให้การ coding ผิดพลาดน้อยลง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่า module os นั้นมี attribute หรือชื่อของ method อะไรบ้าง ก่อนอื่นเราต้องทำการ import module os เข้ามาก่อนโดยการพิมพ์ที่ console แล้วกด Enter

import os
impoort os

จากนั้นใช้คำสั่ง dir() แล้วกด Enter

dir(os)
dir(os)

ที่ console ก็จะแสดงรายชื่อ attribute หรือชื่อของ method ออกมาให้เราเห็นว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นลองพิมพ์ code ตามนี้แล้วกด Enter

os.uname()
os.uname()

ที่ console ก็จะแสดง systemname หรือ version ออกมาให้เราเห็น ซึ่งคำสั่งนี้เราสามารถเอาไว้เช็ค version ของ firmware ได้เหมือนกัน

แต่ถ้าหากว่าเราจำได้ไม่หมด แต่จำตัวอักษรขึ้นต้นได้ MicroPython ก็มีตัวช่วยเหมือนกัน เช่น เราจำได้แต่ u ส่วนที่เหลือจำไม่ได้ก็ให้เราพิมพ์ code ดังนี้

os.u
os.u

แล้วกดปุ่ม TAB

จะเห็นว่าที่ console จะแสดงรายชื่อ ที่ขึ้นต้นเฉพาะตัวอักษร u ขึ้นมาให้เราดู แต่ถ้าเราพิมพ์ code ดังนี้

os.un

จะเห็นว่าที่ console จะดึงเอา uname มาให้เราเลย เพราะ ua มีอยู่อันเดียว ที่เหลือเราก็ในเครื่องหมาย () แล้วกด Enter

อันนี้ก็จะเป็นทริคเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ MicroPython ผ่าน console

Happy Coding

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sittipong Jansorn’s story.