คุณเคยมีฝันบ้างมั๊ย…

วันนี้เปิด fb แล้วเห็นรูปเพื่อนคนนึง ได้ไปในที่ ๆ เราเคยฝันไว้ว่า ถ้าได้มีโอกาสไปที่ตรงนั้นซักครั้งนึงในชีวิต เพื่อเรียนรู้และซึมซับบรรยากาศที่นั่นซักครั้งในชีวิต คงดีไม่น้อย รู้สึกยินดีไปกับเพื่อนคนนั้นด้วยที่ได้ทำอะไรที่เหมือนกับฝันเช่นนั้น

หันกลับมามองตัวเราเอง

มีความฝันรึยัง…

อยากลองทำให้มันเป็นมากกว่าความฝันบ้างมั๊ย…

ต้องทำอย่างไรถึงจะไปได้ถึงจุดนั้น…

ตามหามันต่อไป

Like what you read? Give Sittisin Pak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.