caprici.

Fruita grana de morera,

sirena de la vorera

de pedra del vell camí;

(caprici sant de romera,

auxili de pelegrí):

mannà de llavor guerrera

que hagué de florir sencera

de la terra del verí;

(a sa casa forastera,

no cau pluja al seu jardí):

mur d’espina falaguera,

suc de dolçor bressolera,

branques seques al matí.