la druïdessa (i)

Camina vora el riu, cistella
de cànem negre i quaderns
buits de saviesa de vella,
per recollir de l’hivern
llavors tendres de rosella
i antic raïm de falern.
Camina vora el riu druïdessa
xiulant cançons de l’infern.

Rellisquen sobre la gespa
gèlida del vell camí
teles lluents d’or i porpra
que cauen del seu vestit.
El va teixir una fada
a canvi d’un car verí.
La druïdessa va prometre
mort dolça de gessamí.

Recull les gemmes de rosa
per coure antigues pocions
amb pètals secs de mimosa
i fulles mòltes de gamó.
Fa gaire que la druïdessa
no cuina filtres d’amor:
des que la fada vingués amb
teles de porpra i or.

És distinta aquesta empresa. 
Cau la nit i la druïdessa 
desapareix amb el sol.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.