หลายอาทิตย์ก่อนสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียนซึ่งมีอายุโดยเฉลี่ย 19 ปี ถึงการทำ CPR ว่าเคยอบรมกันมาก่อนหรือไม่ ทั้งชั้นเรียนประมาณ คน ส่วนใหญ่แจ้งว่าไม่เคย มีเพียง 2–3 คนที่เคยเข้าร่วมรับฟังวิธีการแต่ไม่เคยฝึกปฏิบัติจริง ปัจจุบันประชาชนทั่วไปควรมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาไว้ในการช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่อยู่ในสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน ในช่วงของการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจเคยได้รับการอบรมมาบ้างในกิจกรรมของลูกเสือ เนตรนารี หรือ ในการ ฝึกภาคสนาม ของ รด. แต่อาจยังไม่ใช่การฝึกปฏิบัติพร้อมใช้งานจริง

การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันนี้ (210265)เข้ารับการอบรมการเขียนบล๊อกผ่าน Medium Weblog โดยท่านวิทยากร อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้แชร์เทคนิคการเขียนบทความที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมาเป็นยุคของการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นช่วงเวลาของความชุลมุน หลายโปรแกรมได้รับการแนะนำ บางอันนำมาใช้และบางอันไม่ได้สานต่อ เพิ่งสังเกตว่าตนเองสมัครโปรแกรมไว้หลายประเภท มีทางเลือกมากมายจนคนใช้ยังงง การพัฒนาทักษะด้านนี้จึงต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝน อีกทั้งต้องอัพเดตความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ เพื่อจะได้ทันต่อการที่ยุคสมัยเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว

บทความแรก
บทความแรก