Kafeste…

Gölgesi bedeninden büyük çocuklar,
Vakt’ikindi, mevsim güz, ıslak sokaklar.
Eylül’ü gürz edip vurur korkaklar,
Şehâdete uzar, yazım kafeste…
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Şizoid.’s story.