Neden şimdi değil?

Neden şimdi değil? Neyi bekliyorum peki? Hemen başlamak varken? Aptalca şeyler yapıyorsun. Bir an önce koyulmak varken onlar gibi oluyorsun. Kendini toplaman gerekmez mi? Neden yardımcı olmuyorsun bana? Dikkat etmen gerekmez mi?

Neden şimdi değil? Neyi Bekliyorsun peki? Bir şeyleri değiştirmeyi istemek kötü bir şey diye mi? Şimdi sakin ol. Düşün. O günlerini düşün. Yardım et bana. Biraz olsun yardım et. Bir şeyleri değiştirmek için önce kendini değiştir. Yalvarırım boyun eğme.

Neden şimdi değil? Neyi bekliyorsun peki? Sakin ol ve düşün. Bir şeyleri başarmak için daha fazla bekleme. Senin bir şeyleri başarman için gökten bir melek inmeyecek. Evet, doğrusu günün birinde bir melek inecek. Ama senin başarman için değil. Başarını tarihe geçirmek için. Meleğin gökten ineceği vakit gelmeden başarmalısın bunu.

Yarın mı başlayacaksın? Neden şimdi değil? Neyi bekliyorsun hala? Meleği mi?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Şizoid.’s story.