Image for post
Image for post

Mijn eigen mastermind

Ik was gefascineerd door het concept masterminds. Zo’n beetje al mijn zakelijke inspiratiebronnen hosten er eentje of nemen erin deel. Goed voorbeeld doet volgen, en met succes! En niet alleen voor mij.

In 2016 ben ik begonnen met het hosten van mijn eigen mastermind groep voor ondernemers en bijbehorende bijeenkomsten. Het leverde een waardevolle interafhankelijkheid op, waarin zowel ikzelf als de deelnemers zakelijk (en vaak ook persoonlijk) ongelooflijke groeistuipen meemaakten.

Heb ik je weten te prikkelen? Lees dan zeker verder!

Wat is een mastermind groep?

Het concept mastermind was ik door mijn lichte verslaving aan businessboeken en -podcasts al meerdere keren tegen gekomen. Het intrigeerde me, want het hebben van een klankbord en de connectie met een toegewezen groep ondernemers klonk als iets dat mijn nog in ontwikkeling zijnde business ook vooruit zou kunnen helpen. …

About

Sjanett de Geus, MSc

Sjanett is vice-president van Twelve Waves en daarnaast entrepeneur, spreker, psychologisch wetenschapper, podcaster en meervoudig kampioen kettlebellsport

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store