Sweet Neon Splash party!

Het ultieme bewijs dat je geen alcohol nodig heb voor een superfeest!

Vrijdag 21 november,
Het is 8 uur s’avonds. De jongeren staan al voor de deur, klaar om naar binnen te gaan.
Rond 20:30 uur gingen de deuren open en kon het Sweetfeest beginnen.

Sweet is Het jongeren frisfeest van Nederland met goeie muziek, lekker dansen en een leuke sfeer en het ultieme bewijs dat je geen alcohol nodig heb om te kunnen feesten. Ditmaal met het thema Neon Splash!
De bezoekers, feestende kids tussen de 12 en 15 jaar, springend op en neer op de beat met een beker cola in de hand, zwemmend in de neonverf, geven aan de tijd van hun leven te hebben.

De opkomst was dusdanig groot dat wij, de vrijwilligers en stagiaires, in samenwerking met de crew van Sweet, een flinke uitdaging hadden om het feest soepel te laten lopen. Gelukkig houden we van een uitdaging en is het hele feest zonder problemen verlopen.
Toen iedereen binnen was (heeft ongeveer 2 uur geduurd) kon het feest pas echt beginnen.

Een beetje verf is leuk, maar de party bereikte een nieuw hoogtepunt toen de SweetCrew de verfpistolen (niet schrikken, het “pistool” lijkt meer op een balloonpomp) tevoorschijn toverden en op het publiek richtten. Springend en helemaal doorweekt met verf, hebben wij leuke reacties gekregen over het feest.Zo hoorde ik dat de DJ’s goeie muziek draaiden en waren de meningen over de locatie erg positief. Ook waren de promotors erg te spreken over het feest. Al met al was het een geslaagd feest en ik hoop dat het de volgende keer net zo leuk wordt.

Like what you read? Give Sjw Wassenaar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.