Sweetfeest The Future Wassenaar

Afgelopen vrijdag was er weer de mogelijkheid voor de jongeren uit wassenaar en omstreken om mee te genieten van het geweldige Sweetfeest dat op de planning stond.
Dit keer was het thema in de trant van Valentijnsdag. De zaal was daardoor ook versierd in vooral roodkleurige ballonnen en hartjes.
De opkomst was wederom geweldig. 280 kinderen hebben deze avond genoten met volle teugen.
Ondanks dat het vrijdag de dertiende was verliep de avond rustig en zonder enige problemen. Er waren geen lange rijen en de kinderen waren binnen enkele minuten binnen.
We kregen zelfs een special robot lover act, hartvormige fotolijst waarmee je samen foto’s kon maken en overheerlijke “love bites”
De kinderen konden met deze robot op de foto en de robot verzorgde ook een spectaculaire dans show op het podium.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.