มาทำความรู้จักกับ Uptodown กันเถอะ

ทีมงานบริษัทอัพทูดาวน์ (Uptodown) ร่วมมือกับนักเขียนรีวิวแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นมากมายทั่วโลกรวมถึงผลิตอัพทูดาวน์วิดเจ็ต (Uptodown Widget) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้แอนดรอยด์ทั่วทุกมุมโลก

เรามาทำความรู้จักกับ 3 บล็อคแอนดรอยด์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในแต่ละประเทศจากหลากทวีปผ่าน Infographic กัน ข้อมูลจาก Alexa Rank แสดงให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละที่ต่างก็มีอัตราการเติบโต และการเข้าใช้งาน Uptodown ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัพทูดาวน์เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ใช้แอนดรอยด์กว่าหนึ่งร้อยล้านคนทั่วโลก (อ้างอิงข้อมูลจาก Alexa Rank Top 100) เว็บไซต์ หรือบล็อคของท่านสามารถได้รับผลประโยชน์จากผู้ใช้งานจำนวนมากนี้โดยการเพิ่มอัพทูดาวน์วิดเจ็ต (Uptodown Widget) และลิงก์ที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่นของอัพทูดาวน์ลงในบทความ และรีวิวของท่าน

ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อทีมงานได้ที่ tommy@uptodown.com พวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา ตอบคำถามที่ท่านสงสัยเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านให้ได้มากที่สุด

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.