Hangi Dili Konuşacağız Meselesi

Willy Brandt (1969–1974) yılları arasında Almanya Başbakanı olarak görev yapmıştır. Onun Bende çok iz bırakan bir sözü var. Aynen şöyle.

if i’m selling to you. i speak your language. if i’m buying from you, dann müssen Sie in meiner Sprache sprechen.

Türkçesi;

Eğer ben sana satıyorsam, senin dilini konuşurum. Eğer sen benden satın alıyorsan o zaman benim dilimi konuşmak zorundasın.

Yani;

Kimin kiminle işi var ise Onun dilinden konuşmak zorunda. Kimin kime ihtiyacı var ise onun kuralları ile oynamak zorunda.
Show your support

Clapping shows how much you appreciated skcdgn’s story.