Maa-Laay

Zo ongeveer klinkt het Thaise woord voor zebra. “Paard-gestreept” letterlijk vertaald. Dat arme dier weet het waarschijnlijk zelf ook niet, net als dat ik niet weet of ze hier in Thailand eigenlijk wel zebra’s hebben.

Verrek. Een Google Search verder levert mij onderstaande foto op:

Jawel. Dit zouden volgens de beschrijving zebra’s in de dierentuin van Chiang Mai moeten zijn. Wat weer opvallend is, is dat de zebra’s ‘s nachts zijn gefotografeerd. Je gaat je spontaan afvragen welke enthousiasteling het een goed idee vond om ‘s nachts een dierentuin binnen te sluipen, en dan van elk denkbaar verblijf het zebrahok maar in te lopen.

Alles voor de foto.. laten we maar hopen dat de zebra’s het zich niet beseffen.

Like what you read? Give Sjoerd O. Klumpenaar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.