Image for post
Image for post

Rychlost webu. Téma, o kterém firmy a vývojáři často mluví, ale ne všichni ji řeší, zejména na pravidelné bázi. Rádi bychom se s vámi podělili o to, jakým způsobem měříme rychlost webu ve Skrz.cz my. A přinášíme 5 nejdůležitějších rad.

Rada č. 1: Měřte rychlost webu pravidelně a sledujte vývoj jednotlivých metrik v čase.


Moje historie

Nastoupil jsem do Skrzu jako běžný backend vývojář. Potom, co odešel můj šéf, jsem přešel na jeho pozici. V poslední době, kromě běžného vývoje, řeším různé analýzy a plánování do budoucna — jaké technologie používat a proč. Ve Skrzu je k tomu velký prostor.

Image for post
Image for post

S jakými technologiemi pracuje Skrz?

Velkou většinu úkolů obstarává PHP, MySQL (MariaDB), RabbitMQ, Redis a Elasticsearch, který, myslím si, využíváme na hodně vysoké úrovni.

Kam Skrz směřuje?

Žádné převratné změny se neplánují. Ale několikrát ročně celý DEV plánuje, co nás nejvíce pálí z technologické stránky a mělo by se změnit. Hlavně řešíme, co by nás mohlo posunout dopředu.

Co mě pracovně baví ve Skrzu?

Jako vývojáře mě samozřejmě baví veškeré…


Image for post
Image for post

Ve Skrz.cz jsme se před 3 lety vydali, v rámci tvorby mobilní aplikace, cestou hybridního vývoje. Co to zjednodušeně znamená? Z jedné codebase (díky jednomu zdrojovému kódu) vytváříme aplikaci, kterou můžeme následně jednoduše nahrát do zařízení s Androidem, iOS, Mac OS X nebo Windows.

Ačkoliv tento přístup v ČR možná není příliš známý, pro určitou část projektů to může být velmi výhodná a především úsporná varianta. O tom, jaké výhody (i nevýhody) tento vývoj přináší, jsme se rozhodli rozepsat v následujících odstavcích.

A jestli již nyní pochybujete o tom, že hybridní aplikace může fungovat, můžeme na sebe prásknout, že naše…


Skoro každý už o Elasticsearch slyšel, ale k čemu se dá reálně používat? A k čemu, jak a proč ho používáme ve Skrzu my?

Image for post
Image for post

Co se o Elasticsearch (dále jen ES) píše na jejich stránkách?

Elasticsearch is a distributed, RESTful search and analytics engine capable of addressing a growing number of use cases. As the heart of the Elastic Stack, it centrally stores your data so you can discover the expected and uncover the unexpected.

Jen u nás ve Skrzu používáme ES pro tři různé úkoly:

  • katalog nabídek,
  • statistiky,
  • zpracování logů/monitoring.

V tomto článku pouze ve stručnosti shrnu každý z…


Image for post
Image for post

Ve Skrzu pracujeme s velkým množstvím nabídek — dnes jde většinou o pobyty a zájezdy, ale máme také vouchery do aquaparků, restaurací apod. Většina nabídek patří k nějakému hotelu, penzionu, kempu apod.

Databázi hotelů máme vlastní — plníme ji v základu z dat, která dostáváme o nabídkách.


Skrz.cz je již několik let běžící projekt. Za ta léta se nám nashromáždilo mnoho různých tasků, které dělají mnoho různých věcí. A mnoho různých věcí se zapisuje do mnoha různých logů, které nikdo nečte.

Image for post
Image for post
Úplně hezky se v tom nečte

Motivace č.1 — aplikační logy

A každý z těch tasků loguje mnoho různých věcí. Na to co a jak logovat nikde žádné guidelines nemáme. A tak každý logoval, co jak chtěl, na jaké úrovni chtěl. Dovedete si představit, co z toho nakonec vzniklo.

Mnoho souborů na několika serverch, kde se během dne v každém nastřádaly od jednotek KB až po stovky MB dat.

Co je to za data? Co se tam…


Image for post
Image for post

Ke konci roku nás do vrcholící vánoční sezóny potkalo nepříjemné řešení docházejícího místa na datové storage, kam ukládáme fotografie od partnerů. Z určitých důvodů fungujeme na vlastních managed strojích, které bohužel nejsou nafukovací. Denně pracujeme s 50 000 aktuálními nabídkami a ke každé z nich ukládáme hned několik fotografií (průměrně 4 – 5).

Jak funguje vydávání obrázků návštěvníkům?

Ke každému obrázku uchováváme pouze jednu variantu, a to tu v nejvyšším možném rozlišení a původním formátu (JPEG nebo PNG). Před uložením dochází k analýze obrázku, ze které se podle obsahu zvolí varianta nejvhodnějšího ořezu a obrazové optimalizace (ostrost, barvy atd.). Pro vydávání obrázků máme vlastní ImageServer…

DEV tým Skrz.cz

Blogují vývojáři Skrz.cz o všem, co zajímavého řeší při programování Skrz.cz / Sortado.pl (PHP, Front-end, Javascript, NodeJS, Redis, MySQL, Nginx, Elastic,..)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store