Boyutlarına Göre Çello Çeşitleri

Boyutlarına Göre Çello Çeşitleri Nelerdir?
 
 Günümüz müziklerinde ve başta klasik müzik ve caz olmak üzere pek çok müzik türünde sıkça tercih edilen çello, yaylı ailesine üye bas tını ve perdesiz bir çalgıdır. İlk örnekleri 1600’lü yıllarda çıkmış ve bu enstrumanın notalarının yazımında fa anahtarı, zaman zaman da do anahtarı kullanılmıştır. Günümüzde de pek çok kişi tarafından icra edilen çellonun boyutlarına göre bir çok çeşidi bulunmaktadır. 
 
 Çello Çeşitleri / Boyutlarına Göre
 
 Tam boya sahip standart bir çello 4/4 olarak adlandırılmaktadır. Ancak yaş gruplarına ve gelişime göre değişiklik gösteren çello boyutları da mevcuttur. Bunun sebebi herkesin aynı özelliklere sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Farklı boyutlardaki çellolarda tam boy çelloyla aynı şekilde üretilmiş, yapımında aynı malzemeler kullanılmış çellolardır. Bu çelloların tam boy çellodan tek farkı boyutlarıdır.
 
Çoğunlukla çocukların tercih ettiği çellolar ½, ¾, 1/16, 1/10, 1/8, ¼ boyutlarındaki çellolardır. Bayanların en çok tercih ettiği boyut ise ladies çello olarak adlandırılan 7/8 boyutlarındaki çellodur. Bu boyutların dışında da daha büyük çellolarda kullanılmaktadır. Ancak bu çellolar yapısı daha geniş olan ve el büyüklükleri fazla olan çellistlerce tercih edilmektedir.
 
 Çellonun bu kadar farklı boyutlarda üretilmesinin ana sebebi çalacak kişinin rahat edebileceği boyutta enstrumana ulaşabilmesi ve çalımda herhangi bir güçlük çekmemesi içindir. Bu yüzden çello satın alırken boyutunun size uygun olup olmadığına çok dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde icranız esnasında büyük zorluklar yaşayabilirsiniz.

Çelloyla ilgili olarak aklınıza takılan tüm sorular için Çello Kursu İzmir sayfamızı ziyaret edip, detaylı bilgi alabilirsiniz.

Söz Konusu Sanat * Çello Kursu İzmir Hatay

Like what you read? Give Söz Konusu Sanat a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.