Воїн-земляк: Роман Дюмін

Могила прикордонника з Горлівки, що загинув у “Довжанському котлі” знаходиться у Бахмуті

Дюмін Роман Вікторович народився 5 липня 1977 р., смт. Гольмівський, Донецька область. Старший прапорщик, інспектор відділення інспекторів Донецького прикордонного загону.

Дата та місце загибелі: 14 серпня 2014 р., с. Успенка, Амвросіївський район, Донецька обл. Під час організованого прориву з оточення у «довжанському котлі» (сектор «Д») на з’єднання з основними силами після 22-денної героїчної оборони державного кордону під постійними масованими обстрілами з боку терористів і з боку Росії. Українські герої з боями вийшли в район Савур-Могили та Амвросіївки. Прорив тривав три доби. Роман Дюмін загинув 14 серпня 2014 р. в районі мосту с. Успенка в результаті зіткнення з групою озброєних осіб, які рухались зі сторони с. Степне.

Указом Президента України № 660/2014 від 21 серпня 2014 року, “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов’язку”, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

За данними з відкритих джерел Інтернету, місце поховання — смт. Гольмівський, Донецька область, але на Ростовському кладовищі Бахмута існує могила, на якій збігаються всі данні та фото Романа Дюміна. Якщо ви маєте інформацію щодо знаходження родичів героя, чи знаєте щось про цю історію більш детально, напішіть нам.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade