Att förtydliga Svenska Psykiatriska Föreningen

Stefan Leijon
Aug 31, 2017 · 4 min read

Vi på byrån A New Dialogue fick det ärofyllda uppdraget att förnya Svenska Psykiatriska Föreningen visuellt för ungefär ett halvår sedan. Att omprofilera en verksamhet är något som signalerar förändring och förnyelse och detta väcker ofta känslor, såväl positiva som negativa, och det är något vi blir tvungna att navigera i under arbetets gång.

Utgångsläget beskrevs av styrelsen som gammalt, mossigt och intetsägande. Vi hörde saker som “jag förstår inte varför vi har en Ying-Yang orm” osv. Att SPF var nu villiga att ta modiga grepp och göra om radikalt blev tydligt för oss.

Vi började i vanlig ordning med att ta pulsen på verksamheten för att förstå hur SPF ville upplevas. Detta blir något vi lägger som grund i allt vi skissar fram.

Tonaliteten vi ville skapa visuellt skulle vara förtoendeingivande men samtidigt vara personlig. Detta kändes viktigt.

Symbolen

Vi hade tidigt en idé om att behålla ormen, men en uppdaterad version som kunde utgöra den första bokstaven i namnet, då med en prick i S:ets översta spets som skulle utgöra ormens öga.

Vi förstår ormens symboliska värde då den så tydligt kommunicerar vård. Vi tittade även på andra symboler förutom ormen och spiran inom medicin och läkarvård såsom asterisken, men den för snarare tankarna mot akutvård. Vi tittade även på Ying-Yang som ni hade använt hittills som kommunicerar balans, ljus och mörker, harmoni osv, men vi fastnade för den grekiska bokstaven Psi som är förknippad med just SPFs huvudsakliga ämne; Psykiatri.

Längs vägen lekte vi även med tankar kring förtydligande av olika problemställningar inom ert fält såsom att cirka en fjärdedel av oss drabbas (går det att väcka tankar och förtydligande kring det?), kanske att visualisera att vi alla ser saker från unika perspektiv i forma av en “omöjlig” form?

Kanske något som väcker frågor som liknar funderingen om glaset är halvfullt eller halvtomt?

Men till slut upptäckte vi att vi inte kunde släppa tanken om den grekiska bokstaven Psi, då den är en internationell symbol för just ert verksamhetsområde. Det finns något kraftfullt i dess enkelhet, men den saknade något som gör den unik för SPF.

  1. Den är grekisk, men internationellt erkänd.
  2. Den säger inget om er som förening — att ni är till exempel en svensk förening som har funnits i över 100 år.

Vi upptäckte att symbolen kunde uppfattas som en extremt förenklad person som håller upp sina armar till en omfamning. Detta försökte vi göra extra tydligt genom att sätta ett “huvud” på symbolen.
Men symbolen kändes fortfarande intetsägande och opersonlig.
Jag tyckte mig ha sett något liknande någonstans, och en dag precis innan jag somnade, kom jag på var jag hade sett denna symbol förut — i hällristningar!

Allt föll på plats. Vi fick med symbolen Psi. Vi fick med att den är unikt svensk. Att den har historia. Vi fick även en ny och oväntad vändning som vi gillade mer än något annat. Att symbolen faktiskt väcker olika känslor. Att alla som betraktar den ser något annat än alla andra, oftast utifrån sitt egna, unika, perspektiv.

Att vi fick kommentarer som “jag ser ett segerjubel”, “jag ser en fotbollshuligan”, “jag ser en boxare” eller “jag ser en omfamning” när vi presenterade symbolen var ett uppskattat kvitto på att vi hade uppnått vårt mål.

Logotypen

Färgen

Typsnitt

Avslutningsvis


Denna artikel publicerades tidigare i tidsskriften Svensk Psykiatri.

Stefan Leijon

Written by

Creative strategist @ A New Dialogue. I occasionally lecture on brand identity, design and change management. Frequent wearer of hats, love to cook.