Image for post
Image for post

Att förtydliga Svenska Psykiatriska Föreningen

Vi på byrån A New Dialogue fick det ärofyllda uppdraget att förnya Svenska Psykiatriska Föreningen visuellt för ungefär ett halvår sedan. Att omprofilera en verksamhet är något som signalerar förändring och förnyelse och detta väcker ofta känslor, såväl positiva som negativa, och det är något vi blir tvungna att navigera i under arbetets gång.

Image for post
Image for post

Utgångsläget beskrevs av styrelsen som gammalt, mossigt och intetsägande. Vi hörde saker som “jag förstår inte varför vi har en Ying-Yang orm” osv. Att SPF var nu villiga att ta modiga grepp och göra om radikalt blev tydligt för oss.

Vi började i vanlig ordning med att ta pulsen på verksamheten för att förstå hur SPF ville upplevas. Detta blir något vi lägger som grund i allt vi skissar fram.

Tonaliteten vi ville skapa visuellt skulle vara förtoendeingivande men samtidigt vara personlig. Detta kändes viktigt.

Symbolen

Stället att börja för oss var symbolen i logon. I början av vårt arbete är det viktigt att vara öppen för förslag och inte avvisa idéer, hur knasiga de än må vara. Här samlar vi intryck och väger dem sedan mot den tonalitet vi vill kommunicera men vi ville också få in en djupare mening om det gick.

Vi hade tidigt en idé om att behålla ormen, men en uppdaterad version som kunde utgöra den första bokstaven i namnet, då med en prick i S:ets översta spets som skulle utgöra ormens öga.

Vi förstår ormens symboliska värde då den så tydligt kommunicerar vård. Vi tittade även på andra symboler förutom ormen och spiran inom medicin och läkarvård såsom asterisken, men den för snarare tankarna mot akutvård. Vi tittade även på Ying-Yang som ni hade använt hittills som kommunicerar balans, ljus och mörker, harmoni osv, men vi fastnade för den grekiska bokstaven Psi som är förknippad med just SPFs huvudsakliga ämne; Psykiatri.

Längs vägen lekte vi även med tankar kring förtydligande av olika problemställningar inom ert fält såsom att cirka en fjärdedel av oss drabbas (går det att väcka tankar och förtydligande kring det?), kanske att visualisera att vi alla ser saker från unika perspektiv i forma av en “omöjlig” form?

Kanske något som väcker frågor som liknar funderingen om glaset är halvfullt eller halvtomt?

Men till slut upptäckte vi att vi inte kunde släppa tanken om den grekiska bokstaven Psi, då den är en internationell symbol för just ert verksamhetsområde. Det finns något kraftfullt i dess enkelhet, men den saknade något som gör den unik för SPF.

  1. Den är grekisk, men internationellt erkänd.
  2. Den säger inget om er som förening — att ni är till exempel en svensk förening som har funnits i över 100 år.

Vi upptäckte att symbolen kunde uppfattas som en extremt förenklad person som håller upp sina armar till en omfamning. Detta försökte vi göra extra tydligt genom att sätta ett “huvud” på symbolen.
Men symbolen kändes fortfarande intetsägande och opersonlig.
Jag tyckte mig ha sett något liknande någonstans, och en dag precis innan jag somnade, kom jag på var jag hade sett denna symbol förut — i hällristningar!

Image for post
Image for post

Allt föll på plats. Vi fick med symbolen Psi. Vi fick med att den är unikt svensk. Att den har historia. Vi fick även en ny och oväntad vändning som vi gillade mer än något annat. Att symbolen faktiskt väcker olika känslor. Att alla som betraktar den ser något annat än alla andra, oftast utifrån sitt egna, unika, perspektiv.

Att vi fick kommentarer som “jag ser ett segerjubel”, “jag ser en fotbollshuligan”, “jag ser en boxare” eller “jag ser en omfamning” när vi presenterade symbolen var ett uppskattat kvitto på att vi hade uppnått vårt mål.

Image for post
Image for post

Logotypen

Logotypen, alltså texten i logon, behövde vara ganska strikt och stram för att väga upp mot symbolens mer abstrakta form, därför valde vi ett kraftfullt och geometriskt typsnitt för att skriva föreningens namn bredvid symbolen.

Färgen

Eftersom vi nu hade bytt ut allt som tidigare identifierade SPF kände vi att det var viktigt att behålla åtminstone färgvalet. Att byta även färg vore att sudda ut alla spår av den tidigare profileringen. Vi kände dock att den gröna färgen behövde moderniseras och få en piggare ton.

Image for post
Image for post

Typsnitt

Vi valde typsnittet HK Grotesk, vilket vi känner är tydligt och rakt på, geometriskt och lättläst i tryck och digitalt, men inte stelt och stramt. Typsnittet har en viss personlighet, speciellt i de rundare bokstäverna som exempelvis lilla “a” och lilla “g”.

Avslutningsvis

Som helhet tycker vi att den gör vad vi ville. Profileringen känns personlig och förtroendeingivande. Den känns modern och fungerar väl i digitala miljöer. Den är lätt att känna igen från håll. Den väcker känslor och tankar. Man kommer ihåg den. Det var en glädje att få ta fram SPFs nya visuella identitet, såväl som SPFs nya hemsida.

Denna artikel publicerades tidigare i tidsskriften Svensk Psykiatri.

Creative strategist @ A New Dialogue. I occasionally lecture on brand identity, design and change management. Frequent wearer of hats, love to cook.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store