Artık aracım bu.

Gross ağırlık: 53 ton civari. Ağaç işine göre 10 ton az. Cillloopppp…

42 metreküp petrol ürünü taşıyoruz. Yoğunluk çok çok düşük. Suyun yoğunluğu, biliyorsunuz 1'dir. Dizel yakıtınki 0.85 civarıdır. Bizim yük 0.77. Acayip hafif. Haldır haldır doldurup basıyoruz. Süper!

Bir yükleme/boşaltma 45 dakika sürüyor. Kağıt kürek derken 1 saat yuvarlak. Yükledim 1 saat, gittim bastım 1 saat. 2 saat yükleme operasyonlarına gidiyor. Güzel… Yine vücud çalışıyor, malak gibi oturmuyoruz bütün gün. Orası iyi. Kış gelir, belki zincir de atarız lastiklere, duruma göre. İyidir iyi… Vücud çalışsın.

Bir de şu tankeri öğrenelim. Deeeyyiiii mii..:)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Okan Obuz’s story.