Benim canavarı yıkattım. İmam götü gibi tertemiz oldu.

Yağmursuz geçen gün yok. Offroada da girince TIR’ın her yeri çamur kaplanıyor. Şirket haftada bir yıkamayı bedava veriyor. Az para değil yoksa. Bir yıkama 130 CAD. 300 TL para eder.

Havayı yağmurlu görünce dedim “Fırsat bu fırsattır, yıkamacıda sıra yoktur, ben yıkamacıya gideyim en iyisi, şehirden geçerken.” Hava nasıl yağmurlu ama. O havada TIR’ını yıkatmaya götüren başka manyak yoktur..:) Yüklüyüm de heee… 32 ton petrolle girdim yıkamacıya. Sıra da yok. 1 kişi bile olsa sırada 1 saat bekleme demek. Bir aracın yıkaması 1 saat sürüyor. Neyseki başka manyak yoktu benim dışımda, hemen daldım içeriye yüklü TIR’la. Aradan çıkmış oldu yıkama işi.

25 yaşlarında bir kız yıkadı koca TIR’ı bu arada. Cillop gibi de yıkadı valllaaa…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.